mySafety

mySafety erbjuder information om hur man skyddar sig

IdentitetsstöldermySafety är något som är olagligt i ett flertal länder – dock inte i Sverige. Här är identitetsstöld, eller identitetskapning, inte ett eget brott. Du måste i stället göra en anmälan gällande andra, närliggande brott – bedrägeri eller urkundsförfalskning till exempel. Det är en lucka i den svenska lagen, anser Daniel Elfvendahl som arbetar som koncernchef hos försäkringsbolaget mySafety. mySafety är ett försäkringsbolag som arbetar framför allt med just denna typ av brottslighet, och med att sprida information om hur man kan skydda sig. Hos mySafety kan du försäkra dig mot denna typ av brott.

Denna lucka leder i sin tur till att denna typ av brott blir svårare att utreda, då vissa saker som faller under identitesstölder idag inte är olagliga. Det sänder även en signal att denna typ av brott inte är prioriterat av rättsväsendet, anser Daniel Elfvendahl på mySafety. För många människor kan dock en identitetsstöld leda till stora konsekvenser, både ekonomiska och andra konsekvenser. Problemet med bluffakturor för företagare är något som är ett typexempel på detta. Med tanke på att det här är en typ av brott som tyvärr har ökat dramatiskt de senaste åren – idag är identitesstölder den vanligaste typen av bedrägerier i Sverige – så är det konstigt att det inte ännu är en egen brottsrubricering.

mySafety arbetar aktivt mot denna typ av brott, allt från identitetsstölder till näthat. mySafety anser att det här bör rubriceras som ett brott, och arbetar aktivt med att förhindra spridandet av denna typ av verksamhet på internet. mySafety är ett försäkringsbolag som har inriktat sig mot internetsäkerhet, framför allt inom stöldskydd och ID-skydd. mySafety startade 1999, och har därmed 16 års erfarenhet av branschen. mySafety finns idag representerade i sex olika länder.

Läs mer om mySafety här.mySafety